Contacte

CONTACTA AMB NOSALTRES

Truqueu-nos

Per qualsevol dubte podeu trucar al telèfon 678 018 041

Envieu-nos un correu electrònic

També ens podeu enviar un correu electrònic a jordinaromagosa@calpiu.com

Política de privadesa

Aquesta Política de Privadesa informa dels tractaments de dades realitzats per Cal Piu amb domicili a Camí de Cal Guarda, Torrelles de Foix, Barcelona.

La seva privadesa és important. És prioritari per a nosaltres que sàpiga com tractem les vostres dades personals, les categories de dades personals que tractem i amb quins fins. A més, és important que sàpiga quins drets té davant de Cal Piu com a Responsable del Tractament de les seves dades personals i com pot exercitar.

QUÈ SÓN DADES PERSONALS?

Les dades personals són qualsevol informació que pugui estar vinculada a una persona física identificada o identificable, directament o indirectament, com ara el nom, l'adreça postal, l'adreça de correu electrònic, l'adreça IP i el número de telèfon mòbil.

Podem tractar dades personals vinculades a les categories d'interessats següents:

Usuaris web: visitants de la pàgina web www.calpiu.com (d'ara endavant, ‘la web’).
Clients: persones físiques o representants de persones jurídiques que fan reserves a Cal Piu.
Persones de contacte: persones físiques que són representants dels nostres clients, socis, proveïdors o autoritats públiques.
Candidats: sol·licitants de feina que es posen en contacte amb Cal Piu.

En tots els casos, les vostres dades seran tractades en qualitat de Responsable del Tractament per Cal Piu com a titular d'aquest lloc web.

El responsable de Tractament ha d'assegurar-se que les seves dades personals es tractin de forma segura i legal d'acord amb el Reglament de la UE 2016/679 (d'ara endavant, RGPD), les lleis nacionals de protecció de dades .

QUINES SÓN LES BASES LEGALS PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS?

Segons el RGPD, cal Piu ha de basar el tractament de dades personals en una base legal. El nostre tractament de les vostres dades personals es basarà en un o més dels punts següents, com s'explica més endavant en aquesta política:

El tractament de dades personals és necessari per a l'execució i gestió d'un contracte en què vostè sigui part o per prendre mesures a petició abans de celebrar un contracte.
El tractament de les dades personals és necessari per complir una obligació legal, entre d'altres, l'obligació de conservar la informació de conformitat amb la legislació vigent en matèria de comptabilitat/tributària o qualsevol altra relacionada amb lloguers rurals.
El tractament és necessari per complir una tasca d'interès públic o l'exercici de l'autoritat oficial.
El tractament és necessari per a les finalitats del nostre interès legítim, mentre que aquest interès no es vegi superat pels seus interessos o pels drets i llibertats fonamentals que requereixen la protecció de les dades personals.

Vostè ha donat el seu consentiment al tractament per a un o diversos fins específics.

PER QUÈ TENIM ACCÉS A LES SEVES DADES I PER QUÈ ELS TRACTEM?
Usuaris web

La visita a la Web no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. Tot i això, l'ús d'algunes de les funcionalitats de la web i dels serveis disponibles a través de la mateixa depenen que vostè faciliti o permeti el tractament de determinada informació personal segons s'indica la 'Política de cookies', emparant-se aquest tractament en el seu consentiment. En cas que faci ús d'algun dels serveis oferts a través del web, les dades personals que faciliti seran tractades per a l'adequada prestació dels mateixos, sent la base legitimadora del tractament la correcta gestió de la seva sol·licitud, que fa necessari tractar dades personals.

Clients

Les vostres dades seran tractades per a la gestió del cobrament de la vostra reserva, pagament de fiança, registres i compliment d'obligacions normatives, etc. Això significa que hi ha una relació contractual i l'execució requereix tractar les vostres dades personals, sense que calgui el vostre consentiment previ.

D'acord amb el nostre interès legítim, també podem dur a terme activitats de publicitat, comercials i estadístiques per informar de promocions o conèixer els usuaris i clients de Cal Piu.

Persones de contacte

En el cas de persones físiques o representants i persones de contacte d'altres entitats amb què mantenim relacions comercials o jurídiques, les vostres dades seran tractades per complir l'acord que tenim amb vostè o amb l'empresa que representi. Per tant, el tractament de les vostres dades personals és necessari per a la correcta execució del contracte.

D'acord amb el nostre interès legítim, també podem utilitzar les seves dades per mantenir relacions de qualsevol índole amb la persona jurídica en què presti els seus serveis o per proporcionar informació comercial per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, sobre els nostres serveis, perspectives, anàlisi, esdeveniments, entrenaments que probablement siguin del vostre interès.

En tots els casos, podem tractar dades personals per resoldre disputes, queixes o procediments legals i per complir amb la llei o una ordre judicial.

QUINES CATEGORIES DE DADES PERSONALS TRACTEM?

Les categories de dades personals que tractem varien segons el subjecte de les dades i la finalitat.

Dades personals didentificació i de contacte: incloent nom, adreça, codi postal, ciutat/poble, data de naixement, sexe, adreça de correu electrònic, número de telèfon, etc. per a la gestió de la seva reserva i per poder comunicar-nos amb vostè, ja sigui perquè actuï en nom seu o en representació d'una persona jurídica.
Número de document d'identificació (DNI o NIE): com el número de la seguretat social, el número de passaport, un identificador únic o un altre, emès per un organisme públic per garantir una identificació segura i veritable, per exemple, per complir amb la nostra obligació legal de proporcionar les vostres dades personals als Mossos d'Esquadra en l'obligació de registre d'inquilins.
Veu i imatge: Per la seguretat dels nostres empleats i per mantenir les seves dades personals fora de perill, també podem utilitzar càmeres de vigilància als nostres centres.
Dades personals didentificació i contacte: Comptem amb la informació necessària per a la gestió de la relació comercial contractual o prospectiva. Per poder comunicar-nos amb vostè i garantir una identificació segura i veritable, necessitem el seu nom, càrrec i dades de contacte com a adreça, número de telèfon i correu electrònic.
Dades anònimes

El tractament de dades anònimes, és a dir, dades que no es poden vincular directament o indirectament a una persona física, no està subjecte a les restriccions descrites en aquesta política.

TRACTEM DADES PERSONALS SENSIBLES?

Per dades personals sensibles s'entén les dades personals que revelen l'origen racial o ètnic, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, la pertinença a sindicats, el tractament de dades genètiques, les dades biomètriques per identificar de manera inequívoca una persona física i les dades relatives a la salut oa la vida sexual o orientació sexual duna persona física. Per regla general, i llevat que ens doni el seu consentiment exprés o sigui necessari per a l'establiment, exercici o defensa de reclamacions legals, no inclourem categories especials de dades personals.

A QUI PODEM COMUNICAR LES DADES PERSONALS?

Les seves dades personals no seran comunicades a terceres entitats, llevat que la gestió concreta que pugui sol·licitar a través del web impliqui, per a la seva correcta execució, la necessitat de dur a terme aquesta comunicació.
També podem compartir dades personals amb els nostres col·laboradors externs contractats (com l'empresa de gestió de reserves, etc.). Els proveïdors que tracten dades en nom nostre ho fan en base a un Acord que regula les responsabilitats d'aquests proveïdors com a Encarregat del tractament en relació amb el tractament de les dades personals a què accedeixin per prestar el servei contractat respectiu.
També podem compartir dades personals amb les autoritats en els casos en què estiguem obligats per llei a fer-ho, això pot incloure els reguladors, les autoritats policials, les autoritats de benestar social i les autoritats de prevenció del frau. Així mateix, tenim l'obligació legal de proporcionar les vostres dades personals quan som auditades per les autoritats i per prevenir, controlar i evidenciar el frau, el blanqueig de diners i altres activitats criminals.

TRANSFEREM LES SEVES DADES PERSONALS A PAÏSOS FORA DE LA ZONA DE LA UE/EEE?

Podem transferir les vostres dades a un altre país. Si ho fem, ens assegurarem que hi hagi les garanties adequades per complir amb el RGPD. En general, les vostres dades personals no seran transferides fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), llevat que sigui necessari per a la gestió de la vostra reserva, cobrar un deute i/o dur a terme una reclamació legal en un país fora de la UE /EEE.

QUANT TEMPS EMMAGATZEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Les vostres dades personals seran conservades durant el temps necessari per atendre adequadament la vostra sol·licitud.
Les dades personals seran conservades mentre persistisca la relació comercial o contractual que en motiva el tractament, i fins que prescriguen les responsabilitats legals derivades de les mateixes.
Si sou un sol·licitant d'ocupació, conservarem les vostres dades en el procés de sol·licitud i les esborrarem un cop transcorreguts 12 mesos des de la data de la vostra sol·licitud/creació del vostre perfil. Si us hem seleccionat per ocupar el lloc, conservarem les vostres dades personals en el vostre expedient personal d'acord amb les nostres directrius de privadesa de RRHH (durant la vigència de la relació laboral i posteriorment durant el temps en què puguin sorgir disputes legals) .

MANTENIM LES SEVES DADES PERSONALS ASSEGURADES?

Per tal d'assegurar la seguretat de les dades personals, establim les mesures de seguretat pertinents per evitar circumstàncies, esdeveniments o accions il·lícites o malintencionades que comprometin la disponibilitat, l'autenticitat, la integritat i la confidencialitat de les dades personals que tractem.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS I COM POT EXERCIR-LOS?

Els seus drets estan regulats per la normativa i corresponen al daccés, rectificació, oblit, limitació, oposició, portabilitat de dades, revocació del consentiment; i, vostè pot exercir-los presentant una a través del correu jordinaromagosa@hotmail.com

ÚS DE LLOCS WEB DE TERCERS

Podem enllaçar amb llocs web de tercers a través de la web. En fer clic en un daquests enllaços, se li remetrà directament a un lloc web que no està controlat per nosaltres. Tingueu en compte que no som responsables dels llocs web de tercers i que la nostra política de cookies i aquesta política de privadesa no s'aplica en utilitzar aquests llocs web.

CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Estem desenvolupant constantment els nostres serveis. Per tant, és possible que de tant en tant necessitem actualitzar la nostra Política de Privadesa. Totes les esmenes a aquesta política de privadesa estaran disponibles a la nostra web.